Over Heat Smoothie ได้รับมอบรางวัล “ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการ” ประจำปี 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดพิธีมอบรางวัล “ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการประจำปี 2563

ซึ่งแต่ละแฟรนไชส์ต่างได้ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการและได้รับการเพิ่มพูนความรู้ การได้รับคำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาธุรกิจ การวิเคราะห์จุดอ่อน และสร้างจุดแข็งเพื่อให้ธุรกิจมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เราเชื่อเสมอว่าถ้าก้าวแรกก้าวอย่างมั่นคง เราจะสามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน เพราะเราไม่เคยหยุดพัฒนา 💛💪🏻
 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้ทุ่มเทเป็นอย่างมากที่จะพัฒนาแบรนด์ OVER HEAT SMOOTHIE ให้เป็นที่รู้จักและมีคุณภาพในทุกๆด้าน เพื่อปูทางความสำเร็จเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์
 
และวันนี้เราได้พิสูจน์แล้วว่าเราคือแฟรนไชนส์ที่ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตราฐานคุณภาพแฟรนไชส์และได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองมาตราฐานคุณภาพในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 🙏🏼
 
📌สนใจแฟรนไชส์ติดต่อ https://lin.ee/jxMaxC1

เราเชื่อเสมอว่าถ้าก้าวแรกก้าวอย่างมั่นคง เราจะสามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน เพราะเราไม่เคยหยุดพัฒนา…

โพสต์โดย Over heat smoothie เมื่อ วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2020

Scroll to Top